VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

 1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (Kanun) ilgili kişi olarak tanımlanan Kişisel Veri sahiplerine (Başvuru Sahibi) Kanunun 11 inci maddesinde Kişisel Verilerinin işlenmesine ilişkin bir kısım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Şirkete bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, yazılı olarak Şirkete yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılabilecektir.


1.1. ŞAHSEN BAŞVURU

Başvuru sahibi tarafından Fethiye Mahallesi Köyiçi (Küme Evler) No: 17 Kahramankazan/ANKARA adresine bizzat gelinerek kimliğini gösterir resmî belge ile başvurulması.

Not: Zarfın üzerine “6698 Sayılı Kanun Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

1.2. NOTER VASITASI İLE TEBLİGAT

Başvuru sahibi tarafından Fethiye Mahallesi Köyiçi (Küme Evler) No: 17 Kahramankazan/ANKARA adresine noter aracılığı ile tebligat gönderilmesi.

Not: Tebligat zarfına “6698 Sayılı Kanun Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

1.3. ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA BAŞVURU

Şirket [email protected] adresine konusu “6698 Sayılı Kanun Kapsamında Bilgi Talebi” olan e-postanın gönderilmesi.

Belirtilen usulde iletilen başvurularınız Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarınız ilgili Kanunun 13 üncü hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adı:

 

Soyadı:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

Adres:

 
 
 


 

B. BİLGİ TALEP EDİLEN ŞİRKETİ BELİRTİNİZ


 

C. ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİ DURUMUNUZUNİZİ BELİRTİNİZ.

 • Müşteri
 • Tedarikçi
 • İş Ortağı
 • CV Sahibi / Başvuru Tarihi
 • Eski çalışan / İşe Giriş Tarihi / İşten Çıkış Tarihi
 • Ziyaretçi
 • Diğer

D. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERİLECEK CEVABIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ

 • E-posta adresime gönderilsin.
 • İletişim bilgileri alanında belirttiğim adrese gönderilsin.
 • Elden teslim almak istiyorum.

E. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ BAŞVURU NEDENİNİZİ AÇIKLAYINIZ


 

 


 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz söz konusu yanlış bilgi veya yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Kişisel Veri Sahibinin

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR